Nõuanded lapsevanemale


 
Küsimusi lapse/õppija arengu, käitumise, õpetamise ja kasvatamise kohta tekib igas peres. See on täiesti normaalne, sest ka lapsevanemaks olemist peab õppima! Siia lehele koondame Rajaleidja välja antud materjalid, artiklid, videod ja toimuvad sündmused, mis aitavad vanematel lapse kasvatamisega veelgi edukamalt toime tulla.
Infomaterjalid
Teabeleht „Kust leida abi“ selgitab, kuhu pöörduda, kui lapsel/õppijal on raskusi õppimise, käitumise või suhetega lasteaias, koolis või kodus:
 
Õpiraskuste teemat käsitlev infoleht: eestikeelne trükiversioon
 
Kõne arengut toetavad voldikud:
 

Teabelehed “Tähelepanu hoidmine ja keskendumine”:


Materjale võivad tasuta kasutada nii vanemad isiklikuks tarbeks kui ka peredega töötavad inimesed (õpetajad, tugispetsialistid jms) välja printimiseks ja klientidele jagamiseks!

Nõuandeartiklid

 

 

Videod
Praeguseks valminud lapsevanemate kooli videoloengud:
  • Kui kodus on teismeline. Teismeeas toimuvad lapse käitumises ja olekus muutused. Psühholoog Jaak Maasalu selgitab, millised muutused peatselt teismeikka jõudvat last ees ootatavad ja miks. Ta annab nõu, kuidas muutuvat last mõista ja toetada, käitumisprobleeme ennetada ja lahendada ning kuidas rääkida teismelisega probleemidest nii, et vestlustel oleks positiivne mõju.
  • Kui laps vajab õppetöös tuge. Eripedagoog Liis Ehavere annab nõu, kuidas toetada algklassilapse õpi-, lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskust.
  • Kui laps läheb peatselt kooli. Eripedagoog Eve Kukk räägib koolivalmidusest ja koolipikendusest.
Logopeedia videod muudavad logopeediliste harjutuste kodus tegemise lastele ja peredele kergemaks ning koduste harjutuste andmise logopeedidele hõlpsamaks. Videosarjas on ilmunud: