Võrdõigusvoliniku kantselei jurist annab oktoobri alguses Pärnus tasuta õigusnõu diskrimineerimise alal.

Nõustamisele oodatakse inimesi, kes on kogenud, et neid on tööelus või muus olukorras asetatud halvemasse olukorda nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, nahavärvuse, usundi, puude või seksuaalse identiteedi tõttu, edastas Pärnu linnavalitsus. Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad ja ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Võrdõigusvoliniku kantselei jurist annab tasuta õiguslikku nõu selle kohta, kas kedagi on antud olukorras ebavõrdselt koheldud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Võrdõigusvoliniku kantselei saab aidata inimesel esitada kaebuse ja hagi töövaidluskomisjoni või kohtusse, et mõista kannatanule välja hüvitis.

„Saame aidata olukorras, kus inimest on tööl või töökohale kandideerimisel halvemini koheldud seepärast, et ta on lapseootel, väikelapse ema, puudega või vanem inimene. Näiteks kui tööandja ei võta tööle naist, saades teada, et peres kasvavad väikesed lapsed. Kui lapsehoolduspuhkuselt naasjat ei võeta tagasi endisele töökohale. Kui paindlikku töökorraldust või edutamist pakutakse ainult noorematele töötajatele,“ loetles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper levinumaid olukordi, kus diskrimineerimine aset leiab.

Nõustamine toimub 1. oktoobril kella 13-16 Nooruse Majas. Nõustamisele tulles võib jääda anonüümseks, samuti ei pea avaldama väidetava diskrimineerija nime.

Maakondlik õigusnõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest.

ALlikas: BNS