Enese tundmaõppimisele võiks läheneda justkui mängule - see on nagu kaleidoskoobi värvilaikude vaatlemine.

Kui tunned, et vajad ideid, kuidas või mil moel võiksid end analüüsida, leiad sellest rubriigist mitmeid võimalusi. Mõni vahend keskendub konkreetselt isiksuseomaduste analüüsimisele, kuid paljusid saad kasutada ka mõne probleemi kirjelduse koostamiseks, olukordades lahenduse leidmiseks või seoste nägemiseks.

Vahendi ehk tööriista valikul tuleb olla paindlik: mis sobib sulle, ei pruugi sobida sõbrale; see, mis ühes olukorras toimib, ei anna tulemusi teises olukorras. Tuleb lihtsalt ennast usaldada ja valida see, mis hetkel sobiv tundub. Samuti on iga vahendi kohta kirjeldus, mis aitab mõista, millal ja miks võiksid just seda vahendit kasutada.

Mida teha tulemustega?
Võid koostada arengumapi, kausta, kuhu kogud kokku enda analüüsimisega seotud töölehed jms. Siis saad neid soovi korral hiljem üle vaadata või arutleda sõbra, mõttekaaslasega, milliseid seoseid, tõlgendamisvõimalusi tema kõrvaltvaatajana näeb. Tulemuste kogumise abil saad jälgida enda individuaalset arengut.

Eneseanalüüsimise alustamiseks sobib karjääriratta harjutus – täites selle töölehe, saad aru, kas ja millega oled rahul ning millist eluvaldkonda on vaja arendada, muuta.

Lisaks võid kasutada teisi vahendeid:

  • töölehed
  • isiksusetestid
  • isiklik SWOT-analüüs
  • päeviku või blogi pidamine
  • enda (elu)loo kirjutamine

Foto: Dreamstime