Euroopa Komisjoni juures moodustatud ESL (varakult haridussüsteemist väljalangevuse teemalise) töörühma tööst ja raportist on loodud videoklipp, mis asub aadressil http://www.youtube.com/watch?v=0G4P6v1WvpQ&feature=youtu.be.

Klipp annab pildi üldisest seisust Euroopas, sh põhilised seosed ja soovitused edaspidiseks. Üks lihtne formaat, kuidas keerulisest temaatikast olulistele kõrvalseisjatele end mõistetavaks teha.