• Välismaale tööle

  Euroopa Liidus kehtib töötajate vaba liikumine, mis tähendab, et liikmesriigi kodanikul on võimalus vabalt valida töökohta kõigis liikmesriikides ilma, et teda diskrimineeritaks päritolu tõttu. Töötajate vaba liikumine puudutab lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Euroopa Majanduspiirkonna riike (Norra, Island, Liechtenstein) ja Šveitsi. Seadusega on lubatud esitada nõudmisi keeleoskuse suhtes, kui see on antud töökohal vajalik (näiteks haridussüsteemis).

 • Välismaal töötamise ohud

  On väga oluline, et koguksid eelnevalt võimalikult palju infot. Pea meeles, et välismaale tööle minek ei pruugi, aga võib endas kätkeda mitmeid ohtusid.

 • Tööleping

  Mõnedes Euroopa maades lubab seadusandlus töötajaid suhteliselt lihtsalt vallandada ning seetõttu on tööandja lahkesti nõus sõlmima tähtajatuid töölepinguid. Teistes riikides on töötaja lahti laskmine palju keerukam ja seal sõlmitakse töölepingud tihti määratud ajaks (nt üheks või kaheks aastaks), mis jätab tööandjale rohkem otsustamisvabadust.

 • Riikide võrdlustabel

  Info erinevate riikide maksusüsteemide, miinimumpalkade, töönädala ning puhkuse pikkuse jms kohta leiad Euroopa Liidu töötingimuste tabelist (seisuga märts 2016 a).

 • Kust tööd otsida?!

  EURES on võrgustik, mis on loodud Euroopa Liidu* (EL) töötajate vaba liikumise põhimõtte toetamiseks. Seega peamiseks tugisüsteemiks Euroopa riikidest töö leidmisel on Eesti tööotsija jaoks EURES võrgustik.

 • Välismaal töötanud noore võimalused Eesti tööjõuturul

  Välismaal ajutise töötamise kogemus võib mitmes mõttes kasulik olla: paraneb kvalifikatsioon, suureneb avatus ja laieneb silmaring. Ühelt poolt omandad välismaal töötades uusi teadmisi, teisalt praktilisi võtteid, tehnikaid ja töövahendite kasutamist. Nii tekib võrdluspilt ettevõtetest, riikidest ja kultuuridest. Sellised kasutegurid ilmnevad muidugi eelkõige juhul, kui töötad oma erialal ja kvalifikatsioonitasemel. Tihtipeale minnaksegi piiri taha, et end erialaselt täiendada. Sellisel juhul on välismaine töökogemus kindlasti kasuks edaspidi ka Eestis töö leidmisel.