Väärtused on sinu sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida sa hindad ja tähtsaks pead. Väärtused on inimese jaoks maailmas orienteerumise põhimõtted. Nii näiteks võivad meie põhiväärtusteks, ilma milleta on raske elus hakkama saada, olla sõprus, perekonna turvalisus, eneseteostus, sotsiaalne tunnustus.


Oma väärtustest juhindud Sa iga päev, igas olukorras, iga ülesande puhul ja suhtlemisel teiste inimestega. Näiteks kui Sulle on tähtis Sinu hea tervis, siis tõenäoliselt hoiad seda hoolikalt – teed sporti ja toitud tervislikult. Väärtused kujunevad välja keskkonna ja kasvatuse mõjul, kuid lõplikult valime nad ise.

Sinu väärtushinnangud muutuvad läbi mitmesuguste kogemuste ja erinevate inimestega suhtlemise teel. Nii näiteks võivad meile teismelisena olla kõige tähtsamaks sõbrad ja tunnustus nende seas, vanuse kasvades hakkame enam väärtustama tervist ja perekonda. Ühiskonna arenguga kaasnevad alati ka muutused inimeste väärtushinnanguis ja eelistustes. Üks tendents on näiteks, et mida kõrgemaks muutub inimese haridustase, seda enam kalduvad inimeste väärtushinnangud materiaalsetelt väärtustelt vaimsetele.

Kui tegeled Sulle tähtsate asjadega, tunned elust rohkem rõõmu. Mida paremini sobib Sinu tulevane töö Sinu väärtushinnangutega, seda pühendunumalt tulevikus tööd teed ning rahulolevam oled.  

 

Rajaleidja, 2015