Turvatunnet on vaja kõigil inimestel, kuid igaühel on see erineva tugevusega.

 • Võib näida, et turvalisust ei ole vaja defineerida, sest kõik ju teavad, mis see on. Kui tunneme end turvaliselt, saame kohe aru, et meil on turvaline...
 • Kui rääkida tööga seotud turvatundest, võime selle vähenemist kogeda kaudselt, näiteks teiste pereliikmete kaudu (abikaasa kaotab töö) või otseselt ise töökeskkonnas.
 • Turvatunne tööl on töötaja kindlus või ebakindlus töö jätkuvuses. Seda võib käsitleda ka kui töökaotuse hirmu või selle puudumist.

Turvatunnet tööl mõjutavad näiteks:

 • seaduse poolt reguleeritavad asjaolud, nagu tööleping (tähtajatu, ajutine või lepinguline töö), kollektiivleping, tööseadusandlus;
 • ettevõtte majanduslik olukord ja maine;
 • inimese vanus, sugu, haridus, kvalifikatsioon, tervis, töötuse kogemused, majanduslik seisund jms.

Turvatunde vähenemine, ebakindlus töö jätkuvuses, hirm tööd kaotada on töötajale väga suur stressitekitaja.

Kuidas suurendada ise enda turvatunnet?
Sisemise turvatunde suurendamiseks on palju abi oma mõtete ja uskumuste teadvustamisest ja korrigeerimisest. Mõned positiivsed mõtted, mis aitavad sisemist turvatunnet suurendada:

 • Minu sisemine tasakaal ei hakka iga välise muutuse pärast kõikuma.
 • Olen aktiivne ja tähelepanelik märkamaks, kui mul ei ole enam turvaline.
 • Kui on kahtlusi, tunnen turvatunde kadumist, räägin sellest heale sõbrale või spetsialistile.
 • Usun, et saan hakkama.
 • Vähendan ärevust ja stressi.
 • Elus on palju rõõmsat ja õnnelikuks tegevat.
 • Tean, kes mind toetab siis, kui on raske.
 • Tean, kuhu kuulun.
 • Kuulan oma intuitsiooni, uute tegevuste alustamisel või otsuste vastuvõtmisel kaalun plusse ja miinuseid.
 • Kui ka sisemine turvatunne lööb kõikuma, ei sunni ma end seda olukorda kohe lahendama, vaid luban endal maha rahuneda.

Tasakaalu võti

Küsimused endale:

Kas praegu on mu elus midagi, mis turvatunnet häirib?
Mis võiks olla põhjuseks – olukord ise või see, kuidas sellest mõtlen?
Kuidas saan olukorda muuta?
Kuidas on veel võimalik sellest olukorrast mõelda?

Kasutatud allikad 
Töökeskkonna käsiraamat. Sotsiaalministeerium, 2009