Töövarjupäev on Junior Achievementi Arengufondi  gümnaasiumiastme majandusõppe programmi osa, mille eesmärk on iga aasta novembris võimaldada õpilastel jälgida ühe ettevõtja, ametniku või spetsialisti tööpäeva.
Junior Achievementi Arengufond (JAA) alustas töövarjupäeva korraldamist 1996. aastal ligi 2000 õpilasele. 2005. aastal hakkas JAA vilistlasorganisatsioon MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku (SENT) korraldama töövarjupäeva konkurssi era- ja avaliku sektori tipptegijatele.

Töövarjupäeva korraldajate eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi majanduse ja ettevõtluse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel.

Töövarjupäeval jälgib õpilane täiskasvanut ühe tööpäeva jooksul, vaatleb tööprotsessi ilma sellesse otseselt sekkumata. Suurem osa õpilasi on töövarjuks oma kodukoha ettevõtetes, asutustes ka kohalikus omavalitsuses. Aga on ka neid, kes sõidavad suurematesse linnadesse, maakonnakeskustesse, et jälgida sellise ameti esindajaid, keda kodukohas pole.

Töövarjupäev, kui üks reaalse töökeskkonnaga tutvumise vorm pakub noortele mitmeid võimalusi:

  • märgata ja analüüsida neid oskusi ja isiksuseomadusi, mis on vajalikud töökohal;
  •  tutvuda perspektiivsete ametitega;
  • saada kindlust karjäärivalikuks;
  • näha ja õppida tundma reaalset töökeskkonda;
  • tunnetada hariduse väärtust tulevikus edu saavutamisel

Töövarjupäev muudab majandusõppe huvitavamaks ja elulisemaks. Teiselt poolt aga loob koolide ja ettevõtlusringkondade vahelisi sidemed.