Kas oled valmis minema välismaale tööle?

Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta

 EURESe koosatud brošüür on koostatud neile, kes kaaluvad välismaale elama ja tööle asumist või piiriülese töötajana iga päev naaberriiki tööle sõitmist. Siin on soovitused, kuidas otsida töökohta ja kandideerida tööle kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Kõik need riigid lubavad üksteise kodanikel siirduda elama teise riiki ja seal töötada. 

Loe trükist pdf-failina ning saad teada, miks kaaluda töökohariigina üht või teist Euroopa Liidu liikmesriiki.