Sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid 

Koolitaja: Tööinspektsioon
Koht: Kärdla
Aeg: 10.06.2014
(1-päevane koolitus ühele grupile)
Sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid
Hind: tasuta

Töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoodulid on mõeldud kogemustega töökeskkonnaspetsialistidele. Koolituse eesmärgiks on anda tööks vajalikke täiendavaid teadmisi ja oskusi spetsiifilises töökeskkonnaalases teemas (nt 2014. a. Töövahend; Tööõõnetus ja kutsehaigus. Nende tekkepõhjused, ennetamine, tagajärjed, uurimine). Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on ühepäevasel koolitusel täies mahus osalemine.

Õppekavaga on võimalik tutvuda siin.

Registreerimine avatakse 19.05.2014 kell 10.00.

Koolitustel osalemise eelduseks on: KÕIK KURSUSTELE REGISTREERUDA SOOVIJAD PEAVAD OLEMA TÖÖANDJA POOLT MÄÄRATUD TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIKS ning info edastatud Tööinspektsioonile teatise alusel, koos originaal- või digiallkirjaga. Osaleda võivad ka ettevõtete esindajad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid (juhatuse liige, asutuse juhataja või direktor). Teatises nimetada ära töökeskkonnaspetsialisti nimi, amet, kontaktandmed (e-aadress, telefon). Teatis saata paberkandjal või e-aadressile:

Põhja inspektsioon pohja@ti.ee
Lõuna inspektsioon louna@ti.ee
Lääne inspektsioon laane@ti.ee
Ida inspektsioon ida@ti.ee

Lisainfot Tööinspektsiooni koolituste ja teabepäevade kohta annab piirkondlik teabespetsialist: Lääne inspektsioonis Viivika Vilja 5623 0016, Viivika.Vilja@ti.ee

Tööinspektsiooni koolitusi ja teabepäevi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning need on osalejatele tasuta.

Registreeru Tööinspektsiooni lehel