"Tööturu info teejuht, 2010, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus" (pdf)

Trükis on mõeldud karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele tööturuinfo leidmise ning statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks