Tööturul toimuv on huvitav ja ühtlasi väga vajalik teadmine, et kiirete muutustega ühiskonnas olla hästi ette valmistatud otsustamiseks ning edasiste sammude kavandamiseks. 

Mida rohkem on sul infot, seda paremas seisus sa oled – see käib ka tööturul hakkama saamise kohta. Inimene, kes on harjunud vaatama-kuulama uudiseid, sisukaid dokumentaalsaateid, lugema pikemaid teemakäsitlusi, teab ühiskonnas toimuvast paratamatult rohkem.

Seega on tööturul toimuvaga kursis olemine igapäevane tegevus, mis annab sulle hea ettevalmistuse selleks, kui oled ise valikute ees - kas muuta midagi oma tööelus, vahetada ametit, õppida uus eriala, soovitada sõbrale ettevõtlusega alustamise infokanaleid, otsustada, mida teha töötuks jäädes jne. 

Ühe ajalehe läbilugemine annab tänasel päeval enam teadmisi kui paari aasta tagune uudistesaade. Et ennast info üleküllusest  säästa ja leida üles "iva", tuleks end harjutada tööturuinfot koguma ja analüüsima. 

Muutuv tööturg tähendab ka seda, et info tööturu kohta muutub pidevalt ning selle arengutega kursis olemiseks tuleb regulaarselt tutvuda asjakohaste infoallikatega. Kasulikud ülevaated on kättesaadavad enamasti internetis vastavate asutuste kodulehtedel.