Siit lehelt leiad mitmeid online töölehti ja küsimustike töömaailma ja elukutsevaliku teemadel, mis aitavad Sul lahti mõtestada erinevaid töötamisega seotud teemasid ning pakuvad eneseanalüüsiks mitmeid võimalusi.

Soovitav on eelnevalt tutvuda Kelleks saada? alajaotuse teiste teemadega - nii on töölehti lihtsam lahendada! Kõikide töölehtede vastused saad hiljem saata oma e-postile või välja printida!

Arvesta kindlasti sellega, et Sinu töölehe tulemusi mõjutavad alati mitmed asjaolud (meeleolu, keskkond, aeg, väsimus, tervis, eelnev või järgnev sündmus jms). Kui juba ennast testima asud, siis võrdle omavahel mitmete erinevate töölehtede tulemusi ning püüa teha järeldusi.

Kui töölehe tulemused Sind segadusse ajavad, siis usalda pigem oma sisetunnet. Vajadusel võid nõu pidada ka karjäärinõustajaga.
 

Head lahendamist!