Kasulikku

Nõustamisaja broneerimiseks:

- helistada telefonil 735 0700;
- kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.


Töötajate kontaktid

Maire Merioja
Piirkonna juht
5800 4998
maire.merioja@rajaleidja.ee

Psühholoogid

Natalja Zorina
5884 5450
natalja.zorina@rajaleidja.ee

Anželika Zaderei
5885 3688
anzelika.zaderei@rajaleidja.ee

Logopeed

Tatjana Vassiljeva
5885 3690
tatjana.vassiljeva@rajaleidja.ee

Eripedagoogid

Alla Lambing
5885 3698
alla.lambing@rajaleidja.ee

Tatjana Mäekivi
5885 3677
tatjana.maekivi@rajaleidja.ee

Sotsiaalpedagoog

Andreas Rääsk
5884 5451
andreas.raask@rajaleidja.ee