Näidiskavad pakuvad infospetsialistidele ja nõustajatele tuge karjääriplaneerimisega seotud teemade käsitlemiseks noortegruppidega. Kavad sisaldavad nõuandeid, kommentaare spetsialistile ning töölehti, mida kliendid saavad selle teema raames täita. Iga näidiskava on esitatud slaidikavana, mis aitab teemat visuaalselt illustreerida.

Töölehed on mitmesugusei praktilised mõttearenduslehed, harjutused, küsimustikud, mis aitavad suunata klienti oma karjääri planeerimisel. Töölehed on komplekteerinud karjäärispetsialistid, kes sarnaseid abimaterjale oma igapäevatöös sageli kasutavad. Materjal on koondatud kuue põhiteema alla.