Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010-2014” ühe meetme sisuks on töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete esindajate koolitamine.

Koolitustel osalemise eelduseks on:

KÕIK KURSUSTELE REGISTREERUDA SOOVIJAD PEAVAD OLEMA TÖÖANDJA POOLT MÄÄRATUD TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIKS ning info edastatud Tööinspektsioonile teatise alusel, koos originaal- või digiallkirjaga.

Osaleda võivad ka ettevõtete esindajad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid (juhatuse liige, asutuse juhataja või direktor).

Vaata koolituspakkumisi