Tööotsimise oskus on tänapäeval paljuski seotud interneti kasutamise, infootsingu ja analüüsimise oskustega. Enamus tööpakkumisi on kättesaadavad veebis. Seega tasub arendada infootsimise oskusi, püüda mõista, millised kanalid on usaldusväärsed, millised mitte; millal milliseid infoallikaid kasutada jne.

Piisav hulk kvaliteetset infot töötamise ja õppimise võimaluste, elukutsete, kutseoskusenõuete, seaduste jms kohta loob eeldused valikuvabaduseks – võid kujundada oma töist elu nii, nagu sulle meeldib.

Vaata ka videot sellest, et üritades sisse minna kinnisest uksest, ei pruugi sa märgata lahtist ust.