Elukutse valikul, tööelu kavandamisel või muutmisel tuleb mõelda alati ka tervisele, selle hoidmisele ja/või taastamisele. Teadlike eriala- ja karjäärivalikutega võib ära hoida nii tööst põhjustatud tervisehäired kui ka haiguste süvenemist.

Teatud elukutsete keerukus ja see, et töö esitab töötaja organismile erinõudeid, on peamiseks põhjuseks, miks mitte alati kõigil ei ole soovitav mõnd teatud tööd teha ja vastavat eriala õppida. Mis omakorda ei tähenda, et nad ei võiks edukalt hakkama saada mõnel muul alal.

Foto: Keevitaja (allikas Tallinna Mehhaanikakool). Keevitaja töö ei sobi kopsuhaigetele, allergikutele, silmahaigusi põdevatele inimestele, epilepsiahaigetele.