Maailma Terviseorganisatsioon WHO on tervise mõiste defineerinud järgnevalt: tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguste või füüsilise vea puudumine (1948).

Tervis ja töövõime on olulised tööturul püsimise eeldused. Mõlemal juhul on tähtis inimese enda aktiivsus ja vastutus.

Tervise säilitamine ja selle halvenemise korral lahenduste leidmine aitavad tagada töövõimet. Kuna teema on väga laiaulatuslik, saab kõige paremini vajaliku infoga kursis olla otse asjaomaste asutuste või teabeportaalide kaudu.

Vaimne tervis on heaoluseisund, mille puhul iga inimene

  • tunnetab oma võimekust,
  • suudab tulla toime igapäevase stressiga,
  • suudab töötada tulemuslikult ja viljakalt,
  • tahab ja suudab olla kasulik kogukonnale ja ühiskonnale.

Vaata ka alajaotust Töö ja tervis

Teemakohased lingid
10 nippi stressiga toimetulekuks
Tervise Arengu Instituut
Eesti haigekassa
Tervisenõustamise keskkond kliinik.ee
Perearstid

Kasutatud allikad
Stress ja sellega toimetulek. Eve Kanarik. 2004
Vaimne tervis töökohal.Tervise Arengu Instituut, 2011
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org