Eestis on täiskasvanutel võimalus saada karjäärialast infot, nõustamist ja abi: 

  • Lapsevanemad võivad pöörduda kõikidesse Rajaleidja keskustesse (kaardil roheline nupp) oma lapse tulevikuvalikute toetamiseks. Keskusest saab infot haridusvõimaluste,tööturu olukorra ja elukutsete kohta ning karjäärinõustamist.Teenus on tasuta kuni 26aastastele noortele ja nende vanematele. 
  • Töötukassa maakondlikes osakondades (kaardil sinine nupp) töötavad nii karjäärinõustajad kui ka karjääriinfo spetsialistid. Karjäärinõustamisele on võimalik minna töötukassasse nii registreeritud töötutel kui ka teistel soovijatel sh töötavatel täiskasvanutel. Karjääriinfotubadesse võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse töö otsimisel, aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks.  Kui soovid, saad karjääriinfotoa arvutit kasutades ka ise töö leidmiseks vajalikku teavet otsida.
  • Ülikoolide karjäärikeskused (kaardil kollane nupp) pakuvad teenuseid nii sisseastuvatele, õppivatele tudengitele kui ka vilistlastele. Peamisteks teenusteks on karjäärinõustamine, tööotsimise juhendamine, töö- ja praktikakohtade vahendamine.