Märka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning esita kandidaat hiljemalt 1. juuniks 2014.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.

Aasta õppija 2013 Lauri Veso mõistis ühel hetkel, et kaheksa klassi haridusega ei suuda ta mõista isegi neid raamatuid, mida lugeda tahaks. Pärast Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi lõpetamist ütles Lauri: „Maailm on justkui avanenud, silmaring laienenud ja olen juurde saanud palju uusi sõpru. Usun, et tulevikul on minu jaoks varuks palju huvitavat, mida praegu veel ettegi kujutada ei oska“.
Eelmisest sügisest õpib Lauri Tallinna Tehnikaülikoolis.

Märka neid, kelle elu on muutunud õppimisega ja esita oma kandidaat!