Rajaleidja täiskasvanu osast leiavad praktilisi nõuandeid juba tööelu elavad inimesed, kes soovivad oma senist karjääri üle vaadata ning sobivaid enesearendamise ning töömaailma võimalusi leida.