Koju naastes on oluline võtta enda jaoks piisavalt aega muljete ja kogemuste läbimõtlemiseks ning analüüsimiseks. Hoolimata sellest, kas oled välismaal viibides muutunud või mitte, võib Sul tekkida raskusi kodus tagasi olles oma koha taasleidmisega. Nii, nagu võõrale maale minekul võib inimene saada kultuurišoki ja tunda koduigatsust, võib kodumaale saabumisel teda tabada vastupidine kultuurišokk, mis on eelmisega väga sarnane. Tekkida võib raskusi enda sisseseadmisega ja võidakse hakata idealiseerima välismaal viibitud aega.

Tagasi pöördudes võib juhtuda nii, et tunned: oled võõraks jäänud, erinev ja täidetud emotsioonidega, mida ei ole kellegagi jagada. Võid tunda, et oled midagi kaotanud: ühelt poolt tajud välismaal olemise positiivseid külgi, teisalt aga oled kaotanud varasema loomulikkuse, millega koduses keskkonnas ringi liikusid. Pahupidise kultuurišoki positiivne külg väljendub selles, et ilmselt oled välismaal midagi õppinud ega ole jäänud ükskõikseks.

See on tavaline nähtus, millega paljud inimesed ühel või teisel hetkel oma elus kokku puutuvad.


Kultuurišokk on koju saabumisel suurem, sest seda ei osata oodata.

Marge, Belgia


Oluline on võtta kultuuride erinevust optimistlikult ja pidada meeles, et kultuurišokk on üleminekuetapp, millest enamik inimesi saab nii või teisiti üle, kuid mille kestus ja intensiivsus on individuaalsed.

Et välismaal saadud kogemusi õigesti mõista ja nendest õppida, tuleb nende üle mõelda, neid analüüsida ja nad enda jaoks lahti kirjutada. Sageli on kogemused instinktiivsed tunded ja muljed, mida on raske sõnadesse panna. Seda tehes tuleb olla enda vastu aus, sest takistusest kogemuste analüüsimisel ja enda jaoks lahti mõtestamisel võib saada näiteks soovimatus tunnistada endale ja teistele oma nõrkust. Kogemuste lahtikirjutamisel on Sulle abiks harjutus 9, kuhu saad kirja panna enda mõtted, kogemused ja ideed.


Ainult vähesed, kes selle tee peal esimese sammu on astunud ning nüüd erinevates maailmanurkades peatunud, jäävad nendega toimunud ja toimuva protsessi põhjuste-tagajärgede üle sügavamalt arutlema. Inimesel on kiire. Kiire uute sõprade, perekonna leidmisega. Kiire uue kodukandi tänavate rägastikuga tutvumisega, et ennast vabalt, rahulikult tunda.

Anna-Maria, Hispaanias


Tööleht: Reisipäevikusse saad kirjutada kõik enda mõtted pärast koju naasmist.

Töölehele saad kirja panna enda postiivsed, kriitilised/negatiivsed mõtted ning analüüsida neid, mis läks hästi, mida on sul kogetust õppida, mida teeksid järgmine kord teisiti, millised on järgmised sammud jne.