• Tudengid eriala tulevikust: Üks veski seisab vete pääl

  Arstiteadusest kõneledes – eriti siis, kui teema on noorte arstide ettevalmistus – tarvitame tihtilugu sõna traditsioon. Teatava uhkuse ja hea põhjusega. Arstiteadus oma tänasel kujul on välja destilleeritud kõigi meie ees kõndinud kolleegide haigevoodi kõrval peetud vestlustest patsientide ja nende lähedastega, keerulistest valvetest ja koduvisiitidest, vigadest ja õnnestumistest.

 • Videoklipp varakult haridussüsteemist väljalangemise kohta

  Euroopa Komisjoni juures moodustatud ESL (varakult haridussüsteemist väljalangevuse teemalise) töörühma tööst ja raportist on loodud videoklipp, mis asub aadressil http://www.youtube.com/watch?v=0G4P6v1WvpQ&feature=youtu.be.

  Klipp annab pildi üldisest seisust Euroopas, sh põhilised seosed ja soovitused edaspidiseks. Üks lihtne formaat, kuidas keerulisest temaatikast olulistele kõrvalseisjatele end mõistetavaks teha.
   

 • Ilmus mahukas tööturu olukorda ja tööjõuvajadust kirjeldav raamat

  Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma töö üks käegakatsutav tulemus on raamat „Eesti tööturg täna ja homme“. Esmakordselt on ühtede kaante vahel koos Eesti tööjõu-uuringu, rahvaloenduse, tööjõuvajaduse prognoosi ning tegevusalade ekspertintervjuudest kogutud info.

  Statistika koondamisel ja tekstiloomes osalesid Statistikaameti, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning uuringufirmade Centar ja InterAct analüütikud. Mahuka materjali kirjutas lugejasõbralikumaks Toivo Tänavsuu ning raamatu kujundas Disainikorp.

 • Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkurss

  Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus õppekava on tihedalt seotud päriseluga. Need on lood, kus küsides "mida õpiti?", peab selguma hoopis vastus küsimusele "kuidas õpiti?".

 • Eesti Töötukassa otsib Eures nõustajat

  Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle ülesandeks on kindlustushüvitiste maksmine ning tööturuteenuste osutamine.

 • 18.02 Teemanädal “Terve karjäär” 24. – 28. märts 2014
 • 12.02 Rajaleidja keskuste juhtide konkurss
 • 28.01 Tunnustame parimaid karjääri- ja õppenõustamisspetsialiste
 • 27.01 Tulemas on Erasmus+ tutvustavad Euroopa Noored infoseminarid
 • 27.01 Ilmunud on laste heaolu puudutavate teemade kogumik