• Võite sõbraga üksteist aidata töö otsimisel – soovitada äsja vabanenud töökohta või näidata sobivat töökuulutust.
  • Teineteise tunnustamine aitab toetada positiivset enesehinnangut.
  • Ühised huvid soodustavad ühiseid ettevõtmisi (nt firma loomine, vabatahtlik tegevus).
  • Vastastikune innustamine aitab plaane ellu viia – edasi õppida, elumuutusi ette võtta.
  • Sõprussuhted töökohal aitavad tööstressi vähendada, pingeid maandada.
  • Positiivse eelhäälestuse tõttu tekib sünergia kergemini ja kommunikatsioon võib olla sujuvam.

Võrgustik ehk inimesed meie ümber on ammendamatu ressurss, kust saada ideid ja inspiratsiooni. Tähtis on ennast ka sõprade ringis mõõdukalt n-ö turundada – rääkida oma tegemistest, unistustest, plaanidest. Suust-suhu turundusest tõhusamat viisi info levikuks pole veel leiutatud. Kui otsid töökohta, tasub põhjendada, miks töökohavahetus käsil on, rääkida oma ootustest ja huvidest ning panna kaasa kindlasti ka CV või viide kodulehele, kus CV asub. Enese soovitamise võiks teha tuttavatele lihtsaks ja toredaks väljakutseks.

Vahel tasub sõprade-tuttavate võrgustik nimehaaval paberile joonistada. Juba sellest läheb tunne paremaks, kui näed: mu ümber on nii palju inimesi, kes kas või mõnes asjas on minuga samal lainel ja tõenäoliselt mõtlevad minust head!

Tasakaalu võti

Küsimused endale: 

  • Milliseid häid näited tean sõprade abist tööotsingutel?
  • Mõtlen ühele iseloomujoonele, oskusele, teadmisele, käitumisviisile vm, mida olen arendanud või millele tähelepanu pööranud tänu oma sõbrale. Kuidas mul sellest kasu on olnud?
  • Tuletan meelde hoopis vastupidise näite, kui sõber sai minult midagi vajalikku, mille abil edasi liikuda?