„Sõpruse aluseks on sümpaatia ehk poolehoid. Isiklikud lähisuhted tuginevad vastastikusele puhtisiklikule huvile ja sümpaatiale. Tegemist on vastastikuse meeldivusega, milles mängivad võrdset osa nii välimus kui ka isiksuseomadused. Seda meeldivust on sageli raske sõnades kirjeldada. Vägisi ei saa kellelegi sõbraks hakata. Võib juhtuda, et keegi, kes tahab sinu sõprust, võib sulle mõjuda hoopis antipaatsena ja sa ei oskagi seda mõistuslikult seletada.”
(Toivo Niiberg, psühholoog)

Sõber on keegi, kellega tunned end hästi ja kellega sind ühendab vastastikune mõistmine olenemata sellest, kuidas seda inimest nimetada: teretuttav, kamraad, hingesugulane, isiklik nõuandja-psühholoog, mõttekaaslane, Facebooki sõber, toanaaber jne. See, kui palju ennast avatakse, millistel teemadel räägitakse, kujuneb välja iga sõprussuhte puhul loomulikul teel. Siiski tuleb austada üksteise erinevaid vaateid elule ja tööle, sõbrad ei ole üksteise koopiad.

Sõprus töökohal
Töö ja sõpruse mõisted on üsna keerulised ning iga inimene saab neist omamoodi aru. Millele mõelda enne, kui sõpradest saavad töökaaslased:

  • Töökeskkonnas on teised reeglid. Inimene, kes on sulle mõnus ja aktiivne trennikaaslane, ei pruugi tahta teha meeskonnatööd ega olla valmis kompromissideks. Samuti võib tekitada probleeme see, kui käitud sõbraga tööl samamoodi kui vabal ajal, väljendades end emotsionaalselt, tehes nalja jms.
  • Tööl räägitakse teistel teemadel. Sõprade ringis räägitakse oma emotsioonidest, kuid mitte eesmärkidest ja nende saavutamise viisidest.
  • Inimesed muutuvad aja jooksul. Inimene, kellega koos ülikooliajal koos tõhusalt eksamiteks valmistusid, ei pruugi sobida sinu meeskonda praegusel töökohal.
  • Tööl on teised (alluvus)suhted ja rollid. Kas oled valmis selleks, et inimene, kellega käid koos matkamas, annab sulle järgmisel päeval koosolekul töökorraldusi, juhiseid? Samuti ei pruugi sõprade hulgas hea kuulajana tuntud inimene tööl seda oskust kasutada, kuna temalt oodatakse hoopis midagi muud.

Tasakaalu võti

Küsimused endale:

  • Kui reastan olulisuse järgi tegurid, mis mind töökoha valikul mõjutavad, siis millisel kohal on suhted töökaaslaste, juhtide või klientidega?
  • Milliste ametite esindajad on minu sõbrad? Millist infot ametite, tööturul toimuva kohta saan sõprade kaudu, millist muudest kanalitest (uudiste-, tööturu- ja statistikaportaalid)? Milliseid infokanaleid kasutasin viimati, kui töökohta otsisin / vahetasin? 

Kasutatud allikad

Kus algab töö, seal lõpeb sõprus. LõunaLeht. 17. jaanuar 2008
Foto: Karen Beate Nøsterud / norden.org

Teemakohased lingid

Blogi tegemine

Kasulik kirjandus
Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Dale Garnegie. 2002
1000 põhjust olla sinu sõber. Michael Powell. 2006
Sõpruse kirjutamata reeglid. Natalie Elman, Eileen Kennedy-Moore. 2005
Sõbraks olemise kunst. Toivo Niiberg. 2012