Näited pärinevad SA Innove projekti "Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis" pilootkoolidelt.