Siit rubriigist saad üldisatud kujul teada, kuidas käib sisseastumine gümnaasiumisse ning millega tuleb Sul selle juures arvestada.

 • Uuri väljavalitud gümnaasiumi kodulehelt, millal tuleb oma dokumendid esitada ning millised on sisseastumise tingimused. Uuri, kas võetakse vastu kõik soovijad, vastuvõtmisel arvestatakse keskmist hinnet või kas ja millal on sisseastumise katsed. NB! Tegele sellega aegsasti, sest paljudes gümnaasiumides toimuvad vastuvõtukatsed juba kevadisel koolivaheajal!
   
 • Kui otsustad õpinguid jätkata samas koolis, kus õppisid põhikooliski, siis uuri, kas Sulle kehtivad samad tingimused mujalt sisseastujatega või on mingeid muid võimalusi. Tavaliselt jagatakse seda infot lapsevanemate koosolekul ja klassijuhata tunnis.

 • Tea, et kevadine aeg on kiire ka seoses Sinu põhikooli lõpetamisega, seetõttu arvesta juba eelnevalt, et suure tõenäosusega pead sinna ajaperioodi mahutama ka sisseastumise gümnaasiumisse.
   


 

 • Vajalike dokumentide esitamine on kindlasti kooliti erinev. Kuid üldistatult tuleb Sul gümnaasiumile esitada oma tunnistus, avaldus ja pildiga dokument (koopia). Kuna kevadiseks koolivaeajaks pole Sul gümnaasium veel lõpetatud, siis esitatakse tunnistus seniste semestrite hinnetega, samas kui gümnaasiumil on sisseastumisperiood varasuvel, siis saad esitada juba põhiharidust tõendava diplomi ja 9. klassi tunnistuse. Mõni gümnaasium soovib võib-olla ka lühikest põhjendust, miks Sa soovid neile õppima tulla. Mõnes koolis tuleb dokumendid esitada paberil ja kohale viies, mõnes piisab postiga saates või mõni võimaldab need esitada elektrooniliselt e-postiga või kodulehe kaudu. Seetõttu on väga oluline, et vaataksid konkreetselt kooli kodulehelt, kuidas neil see käib!
   
 • Mõni gümnaasium võtab vastu kõik soovi avaldanud (siis piisab dokumentide esitamisest), mõni gümnaasium arvestab keskmist hinnet (siis piisab dokumentide esitamisest), kuid mõni gümnaasium teeb sisseastumiseks ka katsed (sh võib arvestada ka su keskmist hinnet). Katsete sisu erineb kindlasti kooliti, näiteks, kas on seotud õppesuundadega, tahetakse teada üldist õpilase silmaringi, juba põhikoolis õpitut, loogilist mõtlemist vms. Katsed võivad olla nii kirjalikud (test, kirjand vms) või suuline (vestlus, etüüdid vms). Mõnes koolis sõltuvad katsete sisu selle kooli õppesuundadest ning Sul tuleb juba katsetele registreerudes otsustada, millisel õppesuunal soovida jätkata. Kindlasti tuleb arvestada, et katsetel võib olla mitu vooru või näiteks tuleb Sul varuda rohkesti aega, et oodata millal Sinu vestluse aeg kätte jõuab. Kindlasti tuleb katsetel olla täpne, st olla õigel ajal õiges kohas.
   
 • Kui oled välja valinud mitu gümnaasiumi, siis vaata, et nende katsete ajad ajaliselt ei kattuks. Kui nii juhtub, siis tuleb Sul paraku teha valik.
   
 • Tavaliselt selguvad sissesaanute nimed üsna pea pärast dokumentide esitamist ja/või katseid. Seega tead juba suure tõenäosusega põhikooli viimasel semestril, kus Sa oma õpinguid jätkad. Pärast sissesaamise teadet peab Su ema või isa andma koolile ka oma nõusoleku.
   
 • Kui Sul ei õnnestunud soovitud gümnaasiumisse sisse saada, siis vaata koolide kodulehtedelt, kas mõnel gümnaasiumil on sisseastumisperiood varasuvel. Samuti võid mõelda kutsekeskhariduse peale. Alati võid nõu saamiseks pöörduda Rajaleidja karjäärikeskusesse, kus koos nõustajaga saate mõelda edasiste valikute peale.
   
 • Suveperioodil saad mõelda, kuidas hakkad koolis käima (ühistransport, ühtib vanemate igapäeva teega, sõbra vanematega vms), kas vajad elamispinda (ühiselamu, tuttavad vms), milliseid valikkursusi plaanid võtta, millistes huvi- ja spordiringides osaleda jms. Kuid kindlasti ära unusta ka niisama puhata!
   
 • Sügisel kooli minnes pead kindlasti arvestama, et Sul on klassis hoopis uued inimesed. Suure tõenäosusega võib klassis olla ka märksa enam õpilasi ning olla üsna mitu paralleelklassi. Sul tuleb harjuda uue klassijuhatajaga, kooli sisekorraga (sh puudumiste kord) ning klassikaaslastega. Kindlasti on igal õpilasel suur roll ka klassivaimu tekkimisel.
   
 •  Sõltuvalt koolist tuleb Sul sügisel või esimese poolaasta jooksul ära valida ka õppesuund (kui ei küsitud juba katsetel), valikained ja kitsam või laiem matemaatika. Samuti ka vastavalt soovile ja huvile spordi- ning huviringid.

 

Foto: Google Image
Rajaleidja 2013