Sisemise tasakaalu saavutamiseks tuleb vaadata oma elule kui tervikule.

Väliste mõjutajatena on omavahel seotud nii pere, sõbrad, töö, tervis, elukeskkond, raha, enesearendamine, hobid, turvatunne, ühiskondlik aktiivsus kui ka muutustega kohanemine. Olulisi tegureid võib olla teisigi, kuid ühiseks jääb siiski see, et rahulolu või rahulolematus ühes valdkonnas mõjutab ka teist valdkonda. Töises vaates tähendab sisemine heaolu tasakaalu töise ja isikliku elu vahel, samuti isiklikku rahulolu ja rikastavat töist karjääri.

Tasakaal tähendab harmooniat keha, psüühika ja vaimu vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel. Kogu inimese elu on pidev kõikumine tasakaalupunkti ümber. Inimene võib nii kehaliselt, psüühiliselt kui ka energeetiliselt olla kas tasakaalus või tasakaalust väljas. Harmoonia ja tasakaalu puhul on inimene rõõmus, energiat on piisavalt ja keha töötab suurepäraselt.

Enese eest hoolitsemine on eluviis, mis sisaldab sellist käitumist, mis aitab sul ennast värskendada, koguda energiat, suurendada motivatsiooni ja isiksusena kasvada. Enda eest hoolitsemise kolm peamist komponenti on füüsiline, vaimne ja hingeline hoolitsus.

Ülemäärane stress pärsib tegutsemist. Kui tunned, et see negatiivne seisund mõjutab otsuste tegemist, mõtlemist ja käitumist, õpi eristama, mis sinus stressi tekitab. Enamik stressitekitajaid on „sisemised”, s.t muudetavad, kui mõttemustritega tööd teha. Ole julge abi küsima, kui tunned, et ise stressist jagu ei saa. Kõrvalseisja silmad aitavad olukorras näha seda, mida sa ise stressi tõttu ei pruugi näha. Loe lähemalt stressi maandamise kohta.

Kindlasti nõustud ütlusega, et minuga on kõik hästi, kui minu lähedastel läheb hästi. Lapsevanemana saad pöörduda Rajaleidja keskusesse, kui soovid toetada oma last tuleviku planeerimisel või õpiraskustega toime tulemisel. Teenused on tasuta.

Tasakaalu võti

Kasutatud allikad
Tee tasakaalu ja heaoluni: psühholoogiline abimees tudengitele. Ivi Niinep. 2008
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Teemakohased lingid
Teraapia
Toetav vaimse tervise internetifoorum „Sa ei ole üksi”
Psühholoogia-alane foorum, elektrooniline nõustamine Lahendus.net

Kasulik kirjandus
Kuidas kohtuda inimesega. Tommy Helsten. 2008
Psüühiline kaitse. Teresa Moorey. 2007
Mõte on see, mis loeb: hämmastav tõend meele mõjust mateeria üle. David R. Hamilton. 2007
Alati leidub abi, alati on lootust. Eve A. Wood. 2007
Siin ja praegu: kohaloleku jõud. Eckhart Tolle. 2004