Täna Tallinnas toimuval teadusmeedia konverentsil anti kätte auhinnad parimatele teaduse populariseerijatele, sealhulgas ka elutööpreemia, mille pälvis ajakirja Horisont toimetaja Rein Veskimäe.

Elutööpreemia võitja Rein Veskimäe elutööks on nimetatud reaalteaduste viimist eestlaste maailmapilti. Veskimäe on Horisondis reaalteaduste toimetajana töötanud 43 aastat, sellest 18 aastat ajakirja tegevtoimetajana.

Kokku esitati konkursile 37 tegevust, üksikisikut või kollektiivi kuues erinevas kategoorias. Kandidaate hindas seitsmeliikmeline valdkonna spetsialistidest koosnev žürii akadeemik Peeter Tulviste juhtimisel.

Elektroonilise meedia peapreemia sai interaktiivne ajalookeskus HISTRODAMUS ja trükisõna preemia Tiit Kändleri populaarteaduslikud raamatud. Energia avastuskeskusesse läks kaks preemiat: keskuse poolkuppelplanetaarium pälvis teadust populariseerivate tegevuste preemia ning parimaks teaduse populariseerijaks valiti keskuse teadus- ja arendusjuht Aare Baumer. Parimaks uueks teadust populariseerivaks algatuseks valiti interaktiivsed loodusobjektide määrajad internetis ja nutitelefonides.

Neljandat korda välja antavat Eesti teaduse populariseerimise auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium, selleaastane konkursi auhinnafond on kokku 235 000 krooni. Auhinda annavad koostöös välja Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutus Archimedes.

Lisainfo teaduse populariseerimise konkursi kandidaatide ja tulemuste kohta: http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=391.

 

Teaduse populariseerimise auhinnad 2010:


1. Elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest (60 000 krooni): Rein Veskimäe.

2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil:
- Peapreemia (30 000 krooni): Eesti Interaktiivne Ajalookeskus HISTRODAMUS, idee autor Jaanus Vihand.
- Ergutuspreemia (5000 krooni): Eesti Rahvusringhäälingus alustatud saatesari “Teaduse helisõnastik” ja selle peegeldused ERRi portaalis ning sotsiaalvõrgustikus Facebook, toimetaja Priit Ennet.


3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil:
- Peapreemia (30 000 krooni): Tiit Kändleri populaarteaduslikud raamatud 2009. ja 2010. aastal.
- Ergutuspreemia (5000 krooni): Ain Raali “Maailma ravimtaimede entsüklopeedia”.


4. Tegevused / tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
- Peapreemia (30 000 krooni): “Energia avastuskeskuse virtuaalse poolkuppelplanetaariumi avamine ning tegutsemine 2009. aastal“, avastuskeskuse juhataja Kertu Saks.
- Ergutuspreemia (5000 krooni): Matemaatikavõistlus Känguru, TÜ Teaduskool, projektijuht Raili Vilt.


5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja:
- Peapreemia (30 000 krooni): Aare Baumer, Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht.
- Ergutuspreemia (5000 krooni): Svetlana Variku, Palupera Põhikooli direktor.

6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
- Peapreemia (30 000 krooni): Loodusobjektide interaktiivsed määrajad internetis ja nutitelefonides, töörühma juht Tiina Randlane.
- Ergutuspreemia (5000 krooni): E-kursus gümnasistidele „Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa“, TÜ Raamatukogu, direktor Martin Hallik.

 

Lisainfo: SA Archimedes teaduse populariseerimise üksuse juhataja Terje Tuisk, tel 511 0356.