Kuni 20. jaanuarini saavad õpilased ja gümnaasiumi varemlõpetanud ennast riigieksamitele registreerida Eksamite infosüsteemis.


Alates 2013/2014 õppeaastast tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks teha järgmised eksamid:

  • eesti keel või eesti keele kui teine keel
  • matemaatika

Saab valida, kas kitsam või laiem.

  • võõrkeel

Ei pea sooritama, kui sooritatud rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksam. Võib sooritada inglise keele, saksa keele, prantsuse keele ja vene keele riigieksami ka juhul, kui Sa ei ole seda koolis õppinud.

  • koolieksam
  • uurimus või praktiline töö

Eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksam toimuvad kõigile abiturientidele samal ajal ning nende koostamise ja kontrollimisega tegeleb SA Innove. Koolieksami ja uurimuse/praktilise töö koostamine, läbiviimine ja kontrollimine on Sinu kooli vastutusalas. 


Tutvu SA Innove kodulehel riigieksamite infoga: