Oskus rahaga ümber käia on sama oluline kui hea sissetulek. 

Töö ja sissetulek on omavahel tihedasti seotud. 

Isiklikud ja perekonna rahalised sissetulekud ja väljaminekud on oluline hoida kontrolli all, sest kaos finantsasjades võib kaasa tuua väga pikaajaliste tagajärgedega ebastabiilsuse kõikides su ülejäänud eluvaldkondades, isiklikus elus ja karjääris. Seetõttu õpi oma raha analüüsima, suunama, kontrollima ja arukalt käsitlema.

Unistades uuest töökohast või ametist, mõtle hoolega järele, mida tulevikus saadav palk sulle ja perele võimaldab.  Kas uuel ametikohal on mõni soodustus (tasuta lõuna, kinnimakstud kojusõit, sportimisvõimalused), mis aitab raha kokku hoida?

Mis kasu saad oma raha planeerimisest?

 • Mõistad paremini, milline mõju rahal su elule on.
 • Saad teha paremaid otsuseid, kuidas raha kasutada.
 • Oled teadlikum sellest, millele su raha kulub.
 • Leiad viise raha kogumiseks kindlate ostude tarvis.
 • Aitab toime tulla olemasoleva sissetuleku piires või otsustada, kas peaksid sissetulekut suurendama.

Tulusid ja kulusid on vaja arvestada, et teha tarku valikuid enda ja lähedaste elujärje stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks.

Oma sissetulekute ja väljaminekute planeerimisel saad infot järgmistest allikatest:

 • tarbijaveeb Minu raha: info nii igapäevaste rahaasjade kui ka suuremate väljaminekute korraldamise kohta; 
 • Portaal palk.ee: asjatundja palga alal (artiklid, uudised, foorum);
 • Palga ja maksude kalkulaator: neto- ja brutopalga suuruse arvutamine;
 • Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus: suuremad teadmised rahaasjade juhtimisest, tugi majandusalaste otsuste tegemisel;
 • Eesti Maksumaksjate Liit: praktiline nõu igapäevaste maksuprobleemide lahendamiseks, teave maksumuudatuste kohta jm. Foorum maksuküsimuste esitamiseks;
 • Maksu- ja Tolliamet: riigi maksuinfo (nt tulude deklareerimine, maamaks, kohalikud maksud; abi Soome tööle minejale);
 • Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus: maksuinfo ettevõtjatele – maksukohustused, millest peavad olema teadlikud kõik äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • Võlanõustamine: võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud inimeste võimet muutunud olukorras toime tulla ja leida sellele lahendus. Võlanõustaja ülesanne on näha abivajajat ja tema olukorda. Võlanõustajate kontaktid minuraha.ee portaalis.

Tasakaalu võti

"Finantsaabits. Rahaasjade korraldamise käsiraamat".Villu Zirnask.  2011

Kasutatud allikad
Tööturg. Mihkel Servinski, Jelena Rootamm-Valter, Taimi Elenurm. 2008
Istuda või astuda? Töövihik. Tercare, Innove, 2013