Teatud juhtudel on kasulik CVd täiendada portfoolioga, mis on lihtsustatult öeldes oma oskuste tutvustamise ja tõestamise vahend. Enamasti on tegemist mingil moel visuaalse, käegakatsutava materjaliga, mida tööandja või klient saab vaadata, uurida ja mõista kiirelt, milliseid töid, millise stiiliga ja mis tulemustega on inimene teinud.

Kõige lihtsam on see loomulikult kunstnikele ja teistele visuaalse töö tegijaile: saab kokku panna joonistuste, riidekollektsioonide vms kogu, modellide puhul pildid endast. Keerulisem on portfoolio koostamine raamatupidajate, konsultantide ja teiste seesuguste ametite puhul. Sel juhul võiks portfoolios olla kas tehtud tööde kirjeldused juhtumitena (milliste klientidega mida on tehtud, milline suund raamatupidamises võetud, mis oli algne probleem ja selle lõpplahendus), diplomid ja sertifikaadid ning nende analüüs – mida tegelikult õpiti ja kuidas seda on rakendatud.

Lisaks saab panna emotsioonipilte endast töökeskkonnas. Kui on oluline anda aimu suhtlemisstiilist (klienditeenindajad, müügimehed, esinejad), siis on väga kasulik teha videotervitus ja enesetutvustus (liftikõne) või emotsionaalne videoklipp, kus räägitakse, miks nende töö on oluline ning mis motiveerib tegutsema, millised on väärtused.

Persoonibrändi ja kommunikatsioonijuhtimise nõustaja Liisi Toomi sõnul võib portfoolio tulenevalt ametist ja kandideerimisest olla väga erineva funktsiooni ja tehnilise lahendusega – kas see on konkreetsele tööandjale (väga spetsiifiline) või näiteks oma veebilehele kliendi meelitamiseks (üldisem). Portfoolio võib olla paberil, kaustas dokumentide, tekstide, piltide kombinatsioonis, veebilehe või blogi kujul, videona. Kasutada võib ka näiteks LinkedIni või teha enda kohta ühelehelise reklaammaterjali , kus ei ole pelgalt CV andmed, vaid just konkreetsete oskuste analüüs.

Portfoolio sisu

Portfoolio on kronoloogiline ja faktipõhine. Annab ülevaate aja jooksul tehtud töödest, sarnane CV-ga, lisaks aga töönäidised või eneserefleksioon.
Tutvustatakse oma oskusi. Kui on vaja tõestada või tutvustada väga konkreetseid oskusi, siis valitakse just kindlad tööd ja tegemised, mis näitavad 1–3 oskust, ja ehitatakse portfoolio nende peale üles.
Võib olla emotsionaalne, stiili või väärtusi tutvustav. Praktiliselt oskustest ei räägita, aga portfoolio disaini, kanali ja sõnumiga antakse edasi emotsioon (kasutatakse enamasti brändingus), mida sellelt inimeselt koos teenuse või tööga võib saada.
 

Allikas:14.02.2016 postimees.ee