• Kui kooli tase käib sul üle jõu või ei vasta sinu ootustele õppekvaliteedi või muus osas võid õpinguid jätkata teises gümnaasiumis. Kui sa ei saa mingil põhjusel õppida tavagümnaasiumis (nt sul on juba pere või käid tööl), kuid sul on kindel soov keskharidust saada, võiksid õppimist jätkata nn täiskasvanute gümnaasiumis (alates 17. eluaastast). Lõpuklassides peab koolis käima vaid paaril päeval nädalas. Täiskasvanute gümnaasiumisse saad minna ka juhul, kui pooleli on jäänud kutsekool. Täiskasvanute gümnaasimid, kus õhtune ja kaugõppe vorm (excel).
   
 • Edasiõppimise võimalus on ka kutseõppeasutuses e kutsekoolis. Kui kutsekooli eriala valik ei ole õnnestunud, saad kooli või eriala vahetada. Kutsekoolides on võimalik õppida ka erialadel, mille käigus omandad vaid kutseoskused ning ei pea läbima gümnaasiumiõpet. Kutsekoolidega tutvu Kutseharidus.ee portaalis  
   
 • Kui tahad ametit õppida kiiresti ja praktiliselt, sobib sulle kooli- ja töökohapõhine õppevorm ehk õpipoisikoolitus. Õpipoisiõppe puhul teed ettevõttes juhendaja käe all tööd umbes 2/3 õppeajast ja ülejäänud ajal käid kutsekoolis vajalikku teooriat omandamas. Enamusel erialadest tehakse õpingute lõppedes kutseeksamit, mille eduka sooritamise korral saad kutsetunnistuse – see omakorda suurendab väljavaateid tööturul. Kui õpipoisikoolitus pakub sulle huvi, siis võta täpsema info saamiseks ühendust huvipakkuvat eriala õpetava kutsekooliga.
   
 • Kui oled vahepeal töötanud, võiksid kindlasti taotleda kutsekooli poolt eelneva töökogemuse arvestamist. Siinkohal uuri VÕTA e varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusi – VÕTA-t saab kasutada nii kooli sisseastumisel, poolelijäänud õpingute jätkamiseks kui õppekava vahetamiseks.
   
 • Põhihariduse baasil tegutsevast kutseõppeasutusest enne õppekava täitmist lahkumise korral on sul õigus asuda omandama keskharidust gümnaasiumis sel juhul, kui seal on vabu õppekohti. Kui sa ei ole kutsekoolis lõpetanud ühtegi kursust, pead esitama gümnaasiumi direktorile avalduse ja põhikooli lõputunnistuse – seejärel võetakse sind vastu gümnaasiumi 10. klassi. Kui soovid aga õpinguid jätkata gümnaasiumi 11. või 12. klassis, tuleb lisaks avaldusele ja põhikooli lõputunnistusele esitada ka kutsekooli poolt väljastatud hinneteleht õppeainete, nende mahtude ja õpitulemustega. Dokumentide põhjal otsustab gümnaasiumi õppenõukogu, mitmendasse klassi sind vastu võetakse.
   
 • Kui sa otsustad õpinguid mitte jätkata ja tahad alustada tööelu, siis vaata Rajaleidja töömaailma rubriiki.
   
 • Eesti kodanikest noormeestele on kohustuslik kaitseväeteenistus alates 18. eluaastast ja see kestab 8–11 kuud. Ajateenistusse kutsutakse kuni 27-aastane kutsealune, kelle tervislik seisund on kaitseväeteenistuseks kõlblik ning kellel on vähemalt põhiharidus. Ka tütarlapsed võivad astuda kaitseväkke. Kaitseväeteenistusse saab sooviavalduse alusel astuda ka 17-aastaselt. Ajateenistuskohustuse kohta loe täpsemalt Rajaleidjas vastavast rubriigist. 

Rajaleidja 2013