„Süsteemianalüütik analüüsib kliendi soove ja esitab arendajatele detailse kirjelduse, kuidas neid soove täita. Lisaks jälgib kogu arendusprotsessi ja pakub meeskonnale tuge,“ selgitab finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Pocopay süsteemianalüütik Teele Puusemp.

Teele kogub kokku klientide soovid ja mõtted, analüüsib neid ja kirjeldab, kuidas soovitud tulemuseni jõuda. Seejärel koostab põhjaliku tehnilise kirjelduse sellest, kuidas seda saavutada. „Minu töö tulemus on sisendiks, et programmi luua,“ ütleb Teele. „See läheb siis arendajatele, kes programmeerivad lahenduse valmis. Ka testijatele on minu töö sisendiks, kuna selle järgi nad hindavad, kas tulemus vastab nõuetele. Sageli olen toeks ka testplaani koostamisel.“

Tööprotsess on pikk, selle vältel tehakse palju koostööd tiimiga: arendajate, testijate ja projektijuhiga. Süsteemianalüütiku roll on hoida kurss eesmärgil ja sellest mitte kõrvale kalduda. „Meeskonnatöö ja üksteise toetamine on olulised,“ kinnitab Teele.

Teele jälgib kogu arendusprotsessi. Väga tavaline on, et protsessi jooksul kliendi nõuded ja soovid muutuvad, sest võib juhtuda, et detailid selguvad alles arenduse käigus. Tehakse täpsustusi ja süsteemianalüütik peab olema kogu protsessi juures toeks. Kui projekt lõpuks lahenduseni jõuab, siis aitab süsteemianalüütik tellijal hinnata, kas tulemus on selline nagu sooviti.Teele on töötanud süsteemianalüütikuna kuus aastat. Enne Pocopay`sse minekut oli ta Net Groupis ka projektijuht. See oli loogiline areng süsteemianalüütikust projektijuhiks, sest neil kahel ametil on palju kokkupuutepunkte. Praegu on Teele otsustanud keskenduda taas detailsele analüüsile ning teeb seda Pocopay’s.

Kombinatsioon ärist, ITst ja suhtlemisest

Keskhariduse omandas Teele Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi reaalklassis. Talle meeldis väga matemaatika, sest talle on omased loogiline mõtlemine ja detailideni minemine. Pärast Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetamist läks Teele õppima Tallinna tehnikaülikooli äriinfotehnoloogiat. Süsteemianalüüs on selle eriala üks rakendusvõimalusi.

„Ma ei teadnud kaua, mida ma ülikooli õppima lähen, selgus tuli alles augustis, kui leidsin TTÜst sellise eriala nagu äriinfotehnoloogia,“ meenutab Teele. „See on kombinatsioon matemaatikast ja ärist, mis tähendab suhtlemist ja kokkupuudet paljude valdkondadega. Ma tahtsin, et lisaks arvutitööle oleks minu tegemistes ka palju suhtlemist ja mitmekülgsust.“

Juba ülikoolis meeldisid Teelele süsteemianalüüsi puudutavad ained ja kuna õpitulemused olid head, otsustas ta seda ametit proovida. Ülikooliaegsest praktikakohast sai ka tema esimene töökoht, kus ta alustas kohe süsteemianalüütikuna.Tehniline taust tuleb kasuks

Töökuulutustes nõutakse enamasti, et kandidaadil oleks olemas või omandamisel IT-haridus, kuid praktikas on ITs läbi löönud ka teise haridusega töötajad. „Tean kõrgel kohal inimesi, kes on näiteks psühholoogi, füüsiku või bioloogi haridusega,“ märgib Teele. Tema sõnul ei ole seal midagi imestada, sest kui inimene on valdkonda sisenenud, saab ta töö käigus juurde palju teadmisi ja praktilisi oskusi.

„Samas on tõsi, et süsteemianalüütiku töö on palju lihtsam, kui on tehniline taust,“ möönab Teele. „Mida rohkem tead programmeerimisest, seda lihtsam on seda tööd teha ja seda kindlam sa oled.“ Teele programmeerimisalased teadmised piirduvad nendega, mis ta koolist sai. Mingil määral on ta neid ka töö käigus juurde õppinud ja teadmiseid omandanud, kuid programmeerijana töötanud ei ole.Amet sobib matemaatika armastajale

Süsteemianalüütikule tuleb kasuks matemaatikaoskus. Kui inimesele meeldib matemaatika, loogiline mõtlemine, detailidesse süüvimine ja põhjalikkus, siis süsteemianalüütiku amet on hea võimalus oma huvisid realiseerida ilma koodi kirjutamata,“ ütleb Teele.

Väga suur osa süsteemianalüütiku ajast läheb suhtlemisele, küsimuste esitamisele ja argumenteerimisele. „Küsimusi peab oskama küsida, neid ei tohi karta esitada,“ rõhutab Teele. „Peab võtma suhtumise, et lolle küsimusi pole olemas. Parem on küsida, kui jätta asjad täpsustamata.“

Noortel inimestel on IT-valdkonda sisenemiseks palju võimalusi. Üks võimalus on ettevõtete korraldatavad suveülikoolid, mis on eriti heaks sisenemiskohaks neile, kel pole veel IT õpingud lõpetatud, ega ITalaseid töökogemusi. Sealt ei võeta mitte ainult arendajaid, vaid ka analüütikuid ja testijaid. Suveülikoolid sobivad hästi ka noortele, kes on iseõppijad.

Süsteemianalüütikul on palju võimalusi teha karjääri ka teistel ametikohtadel. Näiteks tegelda programmeerimisega, testida või hakata tooteomanikuks. Või saada projekti- või tiimijuhiks. Analüütiku taustaga inimesel on head eeldused juhtimiseks. „Võimalusi on hästi palju ja üldse mitte ainult IT-alaseid,“ kinnitab Teele.