„Klienditoe spetsialisti töö on kliendi murede lahendamine ja klienditoe konsultantide koolitamine. Minu töö tulemus on töötav ühendus ja rõõmus klient,“ selgitab Telia klienditoe rikete halduse spetsialist Maarius Kastemäe.


Maariuse peamine tööülesanne on klienditeenuste tõrgete lahendamine. Konsultant võtab kliendi kõne vastu ja kui ta ei suuda kliendi muret lahendada, siis suunatakse kõne edasi tehnikule või riketesse ehk Maariusele, kes leiab olukorrale lahenduse. „Minu töö tulemus on töötav ühendus ja rõõmus klient,“ võtab Maarius oma töö kokku.

Teine suund Maariuse töös on konsultantide harimine ja koolitamine. Kui on näha, et mingi muster hakkab korduma ja midagi tehakse valesti või saaks teha paremini, siis on tema ülesanne konsultante juhendada ja koolitada. „Olen neile nagu tugiisik,“ märgib Maarius.
Igas töös on raskusi ja külgi, mis nii väga ei meeldi, kuid Maariust ei häiri tema töö juures mitte miski. Süsteemi tehnilised aspektid võivad teinekord häirida, kuid neid asju saab alati parandada. „Probleemide lahendamine on see, mis mulle põnevust pakub,“ lausub Maarius.Alati tuleb anda endast parim

IT huvi tekkis Maariusel koos esimese arvutiga. Ta oli siis veel koolipoiss ja õppis Kadrina keskkoolis. Peale arvutite meeldis talle mälumängudel käia ja kabet mängida. Ka sporti tegi ta hoolega. Pärast 9. klassi lõpetamist läks ta õppima Rakvere ametikooli laomajanduse arvutiteenindust.

Kui Maarius 2011. aastal Rakvere ametikooli lõpetas, oli masu ja Lääne-Virumaal polnud töökohti. Maariuse põhimõte ja eesmärk on alati hakkama saada ning töö osas ta pirtsutama ei hakanud, vaid töötas vahepeal nii Maksimarketi kärupoisi kui ka Rakvere lihakombinaadi pakkijana. Sisimas teadis ta kogu aeg, et tahab IT valdkonda tööle saada ja jätkas otsinguid.

„Kui on keeruline olukord, siis ei tohi kunagi, käed rüpes, istuma jääda, vaid alati tuleb anda endast parim,“ ütleb Maarius. „See oli aeg, kui terve meie klass läks end korraga töötukassasse arvele võtma.“
Õnneks ei kestnud see aeg kaua, sest poolteist kuud hiljem sai Maarius tööle Teliasse, kus ta töötab tänaseni. Alguses vastas ta kliendikõnedele, kuid juba üle aasta on ta olnud rikete halduse spetsialist.
„Mulle meeldib end arendada ja saada teada, mis põhjustab mida ja miks asjad töötavad nii, nagu nad töötavad. See jäi ajapikku silma ja nii sain rikete halduse spetsialistiks,“ selgitab Maarius. „Need on enamasti silmapaistvamad firmasisesed töötajad, keda sellesse ametisse valitakse.“Iga päev toob uusi väljakutseid

Talle meeldib, et iga päev toob erinevaid väljakutseid ja saab tegeleda erinevate küsimuste lahendamisega. Ka kliendisuhtlust Maarius naudib. On ju äärmiselt meeldiv saada rahulolevalt kliendilt positiivset tagasisidet ja selle poole püüdleb ta alati.

Kui oled positiivselt meelestatud ja lahendusele orienteeritud, siis ei ole ükski asi raske. „Kõik oleneb mõtlemisest,“ rõhutab Maarius. „Igal asjal on lahendus ja see tuleb leida. Vahel on mõni juhtum tundunud lootusetu, nagu siis kui füüsilistel põhjustel ei olnud võimalik ühendust kohapeale viia, kuid siis avastasin, et läbi õhu saab siiski teenust kliendile pakkuda ja see oli väga positiivne kogemus.“
Kui noor inimene kaalub klienditoe spetsialisti ametit, siis esimene asi, millele ta peaks mõtlema, on see, kuidas süsteem töötab ja miks see just nii töötab. Kui tal on sisemine huvi ja soov mõista asjade olemust ja toimimist, siis tuleb ka teadmine. „Uudishimulik meel ja soov näha asjade taha on eelduseks sellel alal,“ märgib Maarius.Kasuks tuleb ka kuulamisoskus. Tuleb kuulata, mida inimesed räägivad. See on kliendi probleemide lahendamisel väga oluline. „Me ei pruugi teada, mis on põhjus ja mis on tagajärg, kuid me ei tohi põhjust ja tagajärge omavahel segamini ajada,“ lausub Maarius. „Suhtlemine inimestega peab meeldima, sest kui see ei meeldi, siis on väga raske selles ametis hakkama saada.“
Klienditoe spetsialisti töö on meeskonnatöö. Palju tuleb tegeleda nii ettevõttesisese kui ka välispartnerite koolitamisega. Seal on vaja mõista nii oma valdkonda kui ka klienti ning anda asju edasi lihtsustatult. „Erialaspetsialistid väljendavad end tihti väga spetsiifiliselt, kuid oluline on anda info edasi inimkeeles,“ ütleb Maarius.

Karjäärivõimalused on laialdased

„Inimene, kes seda ametit soovib, peab armastama väljakutseid ja talle peab meeldima panna ennast kliendi olukorda ja mõelda väljaspool kasti,“ selgitab Maarius. „Kui sa saad hakkama väljakutsetega, mis tunduvad algselt võimatutena, siis annab see väga hea tunde.“

Rikete halduse spetsialistil on palju karjäärivõimalusi. Areneda saab nii tarkvaraarendajaks, analüütikuks, testijaks, koolitajaks kui ka isegi juhiks. Maariusele meeldib väga tema praegune töö ja ta tunneb, et saab seal veel areneda. „Seina ees ei ole, kõik uksed on valla ja kõik sõltub enda huvist,“ kinnitab ta.

Vaata videost, mida räägib Maarius Kastemäe oma õpingutest ja tööst!