„Elektroonikatehnik otsib toodetel esinevate võimalike puudujääkide põhjusi,“ tutvustab telekommunikatsiooniseadmete tootja Ericsson Eesti ASi elektroonikatehnik Lauri Kirk oma tööd.


Juba kaheksa aastat Ericssonis elektroonikatehnikuna töötava Lauri ülesandeks on elektroonikatoodetel ehk trükkplaatidel ja moodulitel esinevate võimalike puuduste põhjuste leidmine. Kui peaks juhtuma, et mõni komponent on saanud mingil põhjusel kannatada, laseb Lauri selle jootjatel ära parandada.

Lauri töö on nii ennetav kui ka tagasivaatav. Kõik tehasest väljasaadetavad tooted läbivad varem põhjaliku kontrolli ja kui mõõtmistulemused ei ole mingil põhjusel nii, nagu ette nähtud, on Lauri üks nendest, kelle poole pöördutakse ja toode läheb tehasest välja alles siis, kui kõik ettenähtud testid on positiivselt läbitud.

Vahel võib ette tulla ka olukordi, kus seade tuleb mingil põhjusel tehasesse tagasi toimetada ja sel juhul tegelebki Lauri nende seadmetega. Oma töö tulemused sisestab ta alati andmebaasi, et maha jääks märk, mida on hiljem võimalik analüüsida.Selged tööülesanded

Lauri on loomu poolest konkreetne inimene ja seetõttu meeldivad talle tema selged tööülesanded, milles tuleb näidata üles nutikust. „Siin tuleb lahendada ka keerulisemaid ülesandeid, mille puhul peab mõtlema ja uut informatsiooni otsima,“ räägib Lauri. Erinevate toodete ehituse kohta koolis informatsiooni ei jagata ja seetõttu tuleb igale tootele läheneda tootepõhiselt, uurida skeeme ja komponentide infolehti ning panna see info omavahel kokku – nii tekib arusaam, kuidas seade võiks töötada.

Elektroonikatehniku peamised töövahendid on mikroskoop, multimeeter ja teised elektroonika mõõteseadmed. Komponendid on sageli nii väikesed, et palja silmaga neid ei näegi ja nende vaatamiseks on vaja abivahendeid. Lisaks usub Lauri, et tulevikus tuleb kindlasti juurde uusi ja huvitavaid mõõteseadmeid, mis võimaldavad tehnikul töötada veelgi efektiivsemalt.

Oma töös tuleb Lauril palju suhelda ka teistel ametipostidel töötavate kolleegidega, nagu jootjad, monteerijad ja insenerid ning seetõttu on infovahetus ning -jagamine toodete spetsiifikast väga olulisel kohal.Võrumaalt pealinna

Lauri on Võrumaa poiss. Põhikoolis käis ta Viitinas Rõuge vallas, keskkoolis aga Võrus. Pärast keskkooli tuli ta Tallinnasse tehnikaülikooli elektroonikaeriala õppima. Ericssoni elektroonikatehnikuks tuli Lauri juba ülikoolis õppides. Tihti võivad tudengid sattuda suurtesse tehastesse praktika käigus, kuid Lauri sai oma praktika otse töökohal.

„Peab olema pealehakkamist, siis saab paralleelselt tööl ja koolis käia küll,“ ütleb Lauri. „Kui laisaks muutud, siis läheb keeruliseks.“ Lauril läks üks aasta üle nominaalse õppeaja ja ta lõpetas bakalaureuse õppe kolme aasta asemel neljaga. Pärast seda suundus Lauri edasi magistriõppesse ja on sealgi enamiku õppekavast läbinud.

Elektroonikatehnikuks sobib inimene, kes on uudishimulik ja tunneb huvi elektroonikaseadmete ja skeemilahenduste vastu. Kannatlik võiks ta samuti olla, sest mõne puudujäägi põhjuse välja selgitamine nõuab kannatlikkust. „Ei tasu loota, et kõik väljakutsed saavad hetkega lahendused“ hoiatab Lauri.
Elektroonika põhialused on füüsikalised ja kui enam-vähem arvutada oskad ja füüsikast aru saad, siis peaks see töö minema libedalt. „Põhiline, et endal on huvi, siis saab ka kolmemees selles ametis hakkama,“ julgustab Lauri.Tehnikust inseneriks

Ericssoni elektroonikatehnikud jagunevad kategooriatesse. Mida kompetentsem, seda kõrgem kategooria. Lauri on jõudnud elektroonikatehnikute kõrgemasse kategooriasse ja kui sealt edasi, tuleks otsida väljakutseid juba mõnes teises rollis – valikuid on.

„Olen mõelnud, et inseneripositsioon võiks olla see, mille peale järgmisena mõelda,“ ütleb Lauri. „Kui oled tublisti tööd teinud ning end tõestanud, siis on võimalus kandideerida ka teistele positsioonidele Ericssonis, kõik on sinu enda pealehakkamises.“

Elektroonikatehniku amet on aga endiselt perspektiivikas – ükskõik, mis aeg ka ei oleks. Elektroonikaseadmed muutuvad ajaga ehk ka keerulisemaks ja tööd nendega jagub. Automaatjaamad võivad küll teha teste ning koostada tabeleid ja graafikuid, kuid nendest arusaamiseks on vaja inimest, kes neid analüüsib ja lahti mõtestab.