CV Keskus.ee igasügisene tööturu-uuring näitab, et Eestis tegutsevad ettevõtted lähenevad 2017. aastale optimistlike värbamisplaanidega - kaks kolmandikku soovib värvata lisatööjõudu, pooled plaanivad uute töökohtade loomist ja kolmandik tööandjatest plaanib palgatõusu.

„Meie igasügisesel tööturu-uuringul on tänase seisuga osalenud juba üle 750 tööandja, kelle alluvuses töötab ligikaudu 80 000 töövõtjat," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Niivõrd esindusliku valimiga uuringust saame järeldada, et ettevõtjate vajadus palgata uusi töötajaid on kasvanud - tervelt kaks kolmandikku küsitletuist kavandab uute töötajate palkamist, pooled uute töökohtade loomist ning kolmandiku arvates seisab ees ka palgatõus."

Henry Auväärt sõnas, et koguni 73,4% tööandjatest soovib järgmisel poolaastal palgata uusi töötajaid. „Kolmandik neist plaanib palgata ühe uue töötaja, viiendik kaks ja neljandik kolm kuni viis uut töötajat," lausus Henry Auväärt. „Uute töötajate palkamise plaan on kiirelt kasvanud - 2015. aasta tööturu-uuringus plaanis lisatööjõudu palgata 60,6% tööandjatest. Suurenenud tööjõuvajadus tuleneb ühelt poolt sellest, et tänavu on paljudes valdkondades olnud töötajate leidmine tunduvalt keerukam kui varem ja enam kui pooltel tööandjatel on vajalikke töötajaid puudu. Lisaks on noored põlvkonnad püsimatud ja soovivad töökohta vahetada keskmiselt iga 2-3 aasta tagant, mis seab tööandjad valiku ette - kas tõsta palka ja proovida töötajale leida uusi väljakutseid ettevõttesiseselt või palgata uus töötaja."

Loe edasi 7.11.2016 postimees.ee-st