Oskused on pagas, mille Sa oma tööellu kaasa võtad.

Oskus on edukas tegutsemine uutes tingimustes vastavalt püstitatud eesmärgile.
Võimed ja oskused on omavahel seotud tegevuse kaudu - oskused kujunevad proovides ja harjutades (nt õppides või töötades).

VÕIMED + TEGEVUS (nt õppimine, töö) = OSKUSED

Oskused näitavad, mida Sa suudad hästi teha. Iga elukutse nõuab teatud oskusi. Mõnda neist võib vaja minna paljude elukutsete puhul (suhtlemis-, organiseerimis-, arvutioskus jne), mõnda aga vaid ühe või teise elukutse juures (puutöö-, õmblemisoskus jne). Oskused kujunevad ja arenevad ka igapäevaelus, kuid suurema osa tööoskustest omandad Sa koolis ja töökohal. Töökohal vajaminevaid oskusi nimetatakse kutseoskusteks.

Uusi oskusi saab juurde õppida harjutades ning tihtilugu pakuvad seda võimalust mitmed tegevused väljaspool kooli, näiteks vabatahtlik töö, huviringid ja hobid jms.Tegelikult tasub teada ja analüüsida enda puudusi, et ennast arendada ja õppida uusi oskusi. Tihtilugu palutakse tööintervjuudel nimetada oma oskusi. Kui seal ilmneb, et Sul on vaja veel arendada selle töö jaoks mõningaid oskusi ja omadusi, siis seda võib nimetada Sinu nõrkuseks sel tööintervjuul.

Oskused jagunevad:

  • praktilised ehk kutseoskused.

Oskused kindla töö tegemiseks, mida saab mõõta ja hinnata ning dokumentaalselt tõestada näiteks litsentsi, tunnistuse, sertifikaadi või diplomiga. Näiteks: oskus käsitleda metallitöötlemispinki, juurdelõikamise oskus, mõõteriistade tööpõhimõtete tundmine jne

  • üld- ehk siirdeoskused

Oskused, mida saab kasutada paljude erinevate tööde juures ning need aitavad Sul nii koolis kui ka üldse elus hästi hakkama saada. Neid saab mõõta ja hinnata ning võib omandada erineval tasemel ja seda taset saab dokumentaalselt tõestada litsentsi, tunnistuse, sertifikaadi või diplomiga. Paljusid üldoskusi omandad põhikoolis õppides.
Näiteks: võõrkeelte valdamine, arvutikasutamise oskused, autojuhtimise oskus, lugemine, arvutamine jne

  • sotsiaalsed ehk kohanemisoskused:

Oskused, mis on seotud konkreetse isikuga, ei ole mõõdetavad, kuid võivad olla vaadeldavad. Neid vajab inimene iga päev, et ühiskonnaliikmena toime tulla, teiste inimestega suhelda, erinevates olukordades toime tulla.
Näiteks: suhtlemisoskus, pingetaluvus, koostöövalmidus, õppimisvõime jne.
 

Rajaleidja, 2015