• Vabatahtlik tegevus välismaal

    Miks hakata vabatahtlikuks? Vabatahtlike tegevus ühendab endas vabas õhkkonnas õppimise, töötamise ja reisimise. Sageli kaasneb vabatahtliku tegevusega ka täiendav koolitus ja väljaõpe, et omandatavad kogemused oleksid võimalikult mitmekesised ja täisväärtuslikud.

  • Rahvusvahelised noortevahetused

    Üheks heaks võimaluseks väliskogemustega turvaliselt algust teha on algatada rahvusvaheline noortevahetus – korraldada ise koos oma sõpradega lühiajaline kokkusaamine teiste riikide noortega, et arutleda mõne teile huvipakkuva teema üle ning saada väärtuslikke kogemusi ise- ja koostegemisest.

  • Muud võimalused

    Praktika vabatahtlikuna - olenevalt vabatahtliku töö iseloomust ja saadava kogemuse tõsidusest on teatud erialade puhul võimalik paluda koolidel arvestada  vabatahtlikku praktikaperioodi ametliku praktikaperioodina.