„Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat”, SA Archimedes, programm Primus 2011

Raamatu esmane sihtrühm on tulevased ja praegused tudengid, kuid see sisaldab asjalikke nõuandeid ka õppejõududele ja nõustajatele. Tudengi käsiraamat käsitleb kõrgkooliõppes olulisi oskusi: õpingute kavandamist, akadeemilist kirjaoskust, kordamist ja eksamiteks valmistumist, eri õppetöö vorme, lõputöid jne. Raamatus pakutakse praktilisi lahendusi kõige sagedasematele probleemidele ning antakse nõuandeid, võtteid ja tugimaterjale, mida õppimise tõhustamiseks kasutada.

„Tudengi käsiraamatu“ sisu, selles esitatud näited ja juhised on kohandatud Eesti kontekstile.