Täiskasvanute koolituse seaduse alusel on kõigil põhi-, kesk- või kõrgharidust omandavatel töötavatel täiskasvanutel õigus võtta õppepuhkust.

Koolitusel osalemiseks antakse töötajale kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tasemekoolitusel ja tööalasel koolitusel osalemise ajal makstakse keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Lisaks on võimalik saada õppeasutuse lõpetamiseks 15 päeva täiendavalt puhkust, mille eest tasutakse töötasu alammäära alusel.