Muutustega puutume kokku igal sammul. Mõned muutused võtavad kaua aega (nt inimese vananemine), mõned muudatused tuleb aga kiiresti ellu viia.

 • Võtame ise muudatuse ette (nt vahetame elukohta).
 • Keegi väljastpoolt soovib midagi muuta ja see mõjutab ka meid (nt juhtkond jaotab tööl ülesanded ümber).

Muudatuste tulemuslikuks elluviimiseks peab olema täidetud 5 eeltingimust (kehtivad nii töö- kui ka eraelus):

 1. Teadlikkus sellest, miks muudatus on vajalik.
 2.  Soov muudatust ellu viia ja selles osaleda.
 3. Teadmised sellest, kuidas muuta.
 4. Suutlikkus rakendada uusi oskusi ja käitumisviise.
 5. Toetuse olemasolu muudatuse säilitamiseks (nt tööl teatud sagedusega muudetud aspektide kontrollimine), kuna eriti alguses on oht n-ö vanasse voolusängi tagasi langeda.

Muutus nõuab meilt oskust ja võimet kohaneda. Kohanemisvõime on paindlikkus muutuva keskkonna, inimeste suhtes. Kohanemine tähendab muutustega kaasaminekut, aga samas ka oma vajaduste silmaspidamist, muidu kaotame oma emotsionaalse tasakaalu ja satume stressi.

Kuidas muutustega algust teha? Kuidas ära tunda, mida on vaja muuta?

Tasakaaluratas / karjääriratas koondab tervikuks sinu elu 13 valdkonda. Selle abil mõistad, mis sind elus toetab, mis mitte, kus tahaksid muutusi. Oma võimalused ja eesmärgid võid läbi mõelda karjääriplaani koostades. Karjääriplaani jaoks leiad abi täidetud töölehtedest portaalis eri teemade juures. Nende kahe vahendi abil saad analüüsida hetkeolukorda ja kavandada tulevikku.

Tasakaalu võti


Küsimused endale:

 • Millised on kolm olulisemat isikuomadust, millele saan toetuda oma elumuudatuste kavandamisel?
 • Mida teen, kui meeleolu on nullis ja mul on mure? Milliseid meetodeid olen kasutanud rasketel eluhetkedel, et tasakaalu hoida või saavutada?
 • Kas usun, et olen ise oma õnne sepp?
 • Millistel juhtudel on kohanemisvõime minule määrava tähtsusega? Kas on olnud olukordi, kus kohanemisvõime on tinginud selle, kas olen uues olukorras õnnelik, rahul, toimetulev või vastupidi abitu ja haavatav?
 • Kuidas tulen toime muutustega kaasnevate hirmude, ebakindlusega?
 • Kuidas mõjutab valmisolek muutusteks õppimist, töötamist ja edasist karjäärivalikut?

Test: Kas sa mõtled positiivselt?

Kasutatud allikad
Edu tagavad oskused ja omadused: grupinõustamise näidiskava kutseõppeasutustele. 2010
Metoodiline materjal karjäärispetsialistile kutse- ja erialase hariduseta täiskasvanutele karjääriteenuste osutamiseks ning vajalike pädevuste kujundamiseks. Tercare. 2013