Osalemine Karjääriteenuste projektis pilootkoolina parandas juba eelmisel õppeaastal karjäärialast tegevust meie koolis. Alustasime 9. klassi õpilaste töövarjupäevaga, millega kaasnes ühise blogi kirjutamine.


Anne Martis, Laupa Põhikool

Sellel õppeaastal toimus töövarjupäeva aruandlus esitlusena karjääripäeval, kus peale esitluste kuulati veel kooliarsti loengut terviseriskidest seoses kutsevalikuga ja meie vilistlase vestlust edukast õppimisest gümnaasiumis. Nooremate õpilaste karjääripäeva ühendasime isadepäevaga, teemaks Minu isa töö.

Karjääriõppe ainekava katsetasime nii 8. kui 9. klassis koostöös klassijuhatajate ja inimeseõpetuse õpetajaga, et teemad ei kattuks. Meie kooli 8. klassi õpilased osalesid juba teist aastat eelkutseõppe projektis ning käisid Paide Kutsekoolis ja Türi TMK-s õpitavate erialadega tutvumas.

 Ene Urman, Suuremõisa Põhikooli direktor

Karjääripäev viidi meie koolis läbi kahes osas: 1. - 5. klasside ning 6. - 9. klasside õpilastele.

Nooremate klasside õpilased külastasid koos klassijuhatajate ja huvijuhiga mitmeid ettevõtteid ja asutusi. Ülevaade saadi vallaametnike igapäevatööst ja tööruumidest, Suursadama kompleksist ja Mereliiva talu juurviljahoidla tööst. Õpilased jäid päevaga väga rahule, samuti saatjad ja vastuvõtjad.

6. – 9. klasside õpilased külastasid Hiiumaa Noorte Nõustamiskeskust HUPS. 6. – 8. klasside õpilastega tegelesid keskuse töötajad ning õpilastel jäi selja taha tihe ning huvitav õppepäev.
 


Lõpuklassi õpilased tegutsesid töövarjudena Hiiumaa haiglas, juuksurisalongis, Heltermaa sadamas, praamil kapteni tööd jälgides, lasteaias, politseis, päästeametis. Hiljem koguneti nõustamiskeskusesse, et päevast ülevaadet anda ja teha ühine kokkuvõte, mis jäädvustati DVD-le.

Õpilased ja juhendajad pidasid päeva igati kordaläinuks ning sarnast ettevõtmist sooviti edaspidi kindlasti jätkata.

 


Koida Mölder, Türi Tehnika- ja Maamajanduskool

Meie kooli karjääripäev oli seekord mõeldud autoõpetuse eriala lõpukursuse õpilastele. Selline üritus, sellisel kujul ja mahul oli uue traditsiooni esimene pääsuke.

Päeva esimene pool kandis alapealkirja Ametilood. Kuulanud ära neli ettekanne autonduse eriala esindajatelt, sai selgeks, et edu on taganud neile eelkõige pisik, mis istunud neis poisikesest peale ja mida on toidetud pideva töö ja õppimisega. Kuulajatele sai selgeks, et autondus on hetkel nii kiiresti muutuv, uuenev ala ning see tingib pideva edasiõppimise vajaduse, et toime tulla ja omada nõutavat kompetentsust.

Peale pausi jätkati päeva teise osaga Elukestev õpe, mille eesmärk oli näidata erinevaid teid, mida mööda liikuda pärast kutsekeskhariduse omandamist. Kuulajate hulgas oli pisut üle poole neid, kes kaaluvad edaspidi jätkata oma haridusteed rakenduskõrhariduses.

 


Joonistanud: Mario Siilbek, Kambja Põhikool

Karjääripäeva korraldusliku poole pealt leidis kinnitust fakt, koostöös peitub jõud ning see on edu pant!
Veel üks huvitav märkus: külalised Elkeautost ja Volvo Eesti OÜ-st esitasid koolile väljakutse, kaaluda uue õppesuuna avamist: nimelt napib tööturul koolitatud automaalreid ja plekitöö tegijaid, miks ka mitte ei või need ametimehed tulla Säreverest!