Tahad latva ronida, hakka tüvest pääle.
Helme vanasõna
 

Miks peaks enese tundmaõppimisele eraldi aega pühendama – ilma selletagi on pidevalt kiire? Me teeme iga päev valikuid, osaleme koolitustel, vahetame või otsime tööd olenemata sellest, kui palju pöörame eraldi tähelepanu enese analüüsimisele. Teeme seda õigupoolest pidevalt, näiteks õppides, tööl uusi olukordi lahendades, suhteid luues.

Ennast tundma õppides arened isiksusena. Enese tugevuste ja positiivsete omaduste tundmine on aluseks positiivsele enesehinnangule. Kes meist ei tahaks kogeda heaolu ning luua selle toel tõhusaid ja toimivaid suhteid, kogeda töösaavutusi, teha enesetäiendamise plaane, hoida tasakaalus isiklik ja töine elu? Ennast tundes sujuvad elus üleminekuperioodid ladusamalt.

Enese tundmine aitab teha valikuid, mis lähtuvad ennekõike sinu enda soovidest, vajadustest ja võimetest. Nõnda leiad oma ellu rohkem rahulolu ja rõõmu.

Enese tundmine aitab: 

 • Oma elu teadlikumalt juhtida – alustuseks võiksid koostada lihtsa nimekirja või mahukama karjääriplaani, kus saad tööga, õpingutega, majandusliku olukorraga, perega seotud eesmärgid ja unistused läbi mõelda, kirja panna ning kavandada samme nende elluviimiseks
 • Avardada valikuvõimalusi – oskad rohkem pöörata tähelepanu sellele, mis võiks sulle sobida ning olla vajalik edasise karjääri jaoks. Näiteks oskad arenguvestlusel välja pakkuda uusi tegevussuundi (hakkad mentoriks, vajad täiendõpet vm); töökuulutusi sirvides võid hakata märkama, et sobivaid pakkumisi on rohkem kui varem.
 • Teha otsuseid kiiremini ja suurema kindlustundega – valikuid on kergem teha, kui tead, mis sulle meeldib, sobib või milles oled osav. Näiteks tunned end tööintervjuul kindlamalt, kui küsitakse, kuidas ühes või teises olukorras käituksid. 
 • Muutustega paremini kohaneda – mõistad oma tugevaid ja nõrku külgi ning leiad sobivad võimalused hakkama saamiseks.
 • Suurendada rahulolu olemasoleva tööga – oskad hinnata, kas ja kuidas sinu vajadused, võimed haakuvad praeguse tööga.

Mõnikord on enese tundmaõppimisele ning arendamisele vaja teadlikult suuremat rõhku panna, näiteks siis, kui

 • valmistud tööleminekuks pärast pikaajalist eemalolekut;
 • oled jäänud töötuks;
 • pole leidnud sobivat tööd hoolimata otsingutest;
 • tahaksid minna õppima, aga ei tea täpselt, mida ja kuhu;
 • hakkad vahetama eriala / valdkonda;
 • tunned seisakut praeguses ametis.

Siis on vaja tõhusat ettevalmistust, et astuda teadlikke samme valikute tegemiseks ning enese mõistmiseks:
• Mida ma tahan, suudan, oskan?
• Kus olen praegu ja kuhu tahan jõuda?

Teemakohased lingid
Läbi eneseanalüüsi õnnelikkuse poole, Kaia Kastepõld-Tõrs