• Konstruktivistlik karjäärinõustamine: Match making versus meaning making

  Mark Savickas rõhutab oma artiklis „Helping people choose jobs: a history of the guidance profession“ , et praegusel ajal peaksid karjääriteenuste pakkujad hoolega oma ambitsioonid läbi mõtlema – kas suudetakse pakkuda muutunud majanduskeskkonna ja tööturu väljakutsetele vastavat nõustamist.

 • Fookusgrupp

  Fookusgrupi meetod on seotud kahe sotsioloogiga: Paul Lazarsfeld ja Robert Merton (1948). Seda meetodit mainitakse esmakordselt R. Mertoni artiklis, mis ilmub ajakirjas “American Journal of Sociology” 1946. a. Alles 1970datel hakati fookusgruppe kasutama laialdasemalt.

 • Grupiarutelud

  Grupiarutelu on üks klassikalistest meetoditest, mida kasutatakse karjäärinõustamisel. Algselt kogus see kuulsust madalama keerukusastmega meetodina, kuid ajapikku on seda täiustatud ning sellest on arendatud välja mitmeid variante, nagu näiteks Donald Phillipsi poolt 1948. aastal esile toodud Phillips 6/6 (Zlate, 1982)

 • Väärtushinnangute väljaselgitamine

  Karjäärivaliku teooria peab elukutsevalikut tulemuslikuks ja stabiilseks, kui elukutse on iseseisvalt valitud; valik on tehtud mitme alternatiivi vahel; valik on tehtud kooskõlas inimese võimete, huvide ja väärtustega;valikuga kaasneb lähedaste inimeste toetus.

 • Otsuste vastuvõtmise tehnikad

  Tänu erinevate valdkondade spetsialistidele ja teadlastele (matemaatikud, majandusteadlased, psühholoogid) ja pikkadele uurimistraditsioonidele on meie käsutuses arvestataval hulgal teavet otsustusprotsesside toimimise kohta.

 • Lahenduskeskne meetod karjäärinõustamises

  Refereering Judi Milleri artiklist "Using a solution-building approach in career counselling." Career Counselling. Constructivist Approaches (2006)

  Judi Miller kirjeldab lahenduskeskse nõustamise põhiprintsiipe ja toob praktilisi näiteid selle rakendamisest karjäärinõustamises.