Põhikooli lõpetamiseks tuleb Sul sooritada kolm eksamit. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud eesti keele ja kirjandus, matemaatika, õpilase valikul üks valikeksam. Vene õppekeelega koolides on kohustuslikud eesti keel teise keelena, matemaatika, õpilase valikul üks valikeksam.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel, saksa keel, vene keel (võõrkeelena), prantsuse keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus ning vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus. Loe edasi SA Innove kodulehelt.

 

Lõpueksamite ajad

Varasemate lõpueksamite materjalid

Lõpueksamite statistika