Pärnumaa Rajaleidja keskus kutsub lastevanemate kooli, mille eesmärkideks on aidata lapsevanematel mõista paremini oma last/lapsi; arendada oskust toime tulla keeruliste olukordadega, mis laste kasvatamisega ette tulevad ning vähendada sellega kaasnevat stressi.
 
25.04.2017 kell 17.30 - 19.00 Lastevanemate kool - Piirid meie sees ja meie ümber
 
Pärnu Õppenõustamiskeskuse psühholoog Ilona Veike.
 
 Pärnumaa Rajaleidja keskuse saali Metsa 1 II korrusel.
Vestlusring on osalejatele tasuta!
 
Lisainfo:
telef: 5886 0710
e-post: parnumaa@rajaleidja.ee