„Võta laps tööle kaasa“ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega kutsutakse tööandjaid,  lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi.

 2017.a. kevadel toimus algatuse pilootprojekt, mille käigus katsetatakse korraldus läbi mõlemalt poolt:  

- Algatuses osalemise initsiatiiv oli koolil, osalevad kaks kooli: Peetri Lasteaed-Põhikool ja Rapla Vesiroosi Gümnaasium. 

- Algatuses osalemise initsiatiiv oli ettevõttel,  osaleb ka SA Innove koos piirkondlike Rajaleidja keskustega, avades ukse oma töötajate lastele.

 

Algatuse idee seisneb selles, et kokku lepitud perioodil avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate tööga ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Kasu õpilasele, lapsele, noorele:

  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast
  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus
  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis hästi praktilisel moel karjääriõpet rikastab.

Algatus on 2017. aastal suunatud 7-9 klasside õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele.

Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partnerid SA Innove, Eesti Töötukassa ja MTÜ Tagasi Kooli.

Kui sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis võta ühendust liisi.hansen@koda.ee!