Pärast põhikooli lõppu pead Sa otsustama, kas soovid õpinguid jätkata gümnaasiumis või kutsekoolis.
 

 • Kutsekooli

Kui Sind haarab rohkem praktiline tegevus, tasub mõelda õppimisele kutsekoolis. Kutsekoolis saad õppida konkreetset ametit (saades kutsehariduse) või õppida ametit ning sinna juurde õppida ka üldaineid (saades kutsekeskhariduse). Pärast õpingute läbimist on võimalik otsustada, kas asud tööle või jätkad oma õpinguid, näiteks kõrghariduse tasemel. Kutseõppe läbimine annab head teadmised ja oskused tööturul hakkamasaamiseks ja sobib hästi praktilise loomuga noorele, kes teab, millise erialaga oma tulevikku siduda.

Märksõnu kutsekoolis õppimise kohta:

 • pole üldharivat teooriat;
 • võimalus olla mõne aasta pärast materiaalselt iseseisev;
 • saab näha tulemust;
 • saab omandada konkreetseid oskusi;
 • suur rõhk tööpraktikal.

Järjest enam kogub populaarsust õpipoisikoolitus. Õpipoisikoolitus on töökohapõhine õppevorm, mis on mõeldud nii noortele kui täiskasvanutele, kus 70% õppest toimub ettevõttes praktilise töö kaudu õppides ning 30% õppemahust moodustab teooriaõpe koolis.

 • Gümnaasiumi

Kui Sulle meeldivad keskendumist nõudvad ülesanded, lugeda ja uurida, võiksid kaaluda oma haridustee jätkamist gümnaasiumis. Gümnaasiumiharidus ei anna otseselt ettevalmistust tööturule asumiseks, mistõttu peale gümnaasiumi jätkatakse tavaliselt oma õpinguid mõnes kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Kindlasti soovitame jätkata õpinguid, sest enamik oskustöölisi, spetsialiste ja juhte on kutse- või kõrgharidusega!
 

Märksõnu gümnaasiumis õppimise kohta

 • üldhariv teooria (mõisted, valemid, seosed);
 • tuleb veel aastaid õppida enne töömaailma minemist;
 • lugemine, kohustuslik kirjandus;
 • erinevad õpirühmad ja valmisolek suhelda;
 • reaalained;
 • iseseisva töö rohkus.

   

Kui Sul on valiku tegemine raske või vastupidiselt tead oma edasist teed, kuid soovid siiski kellegagi asjad läbi arutada, siis soovitame Sul pöörduda Rajaleidja keskusesse. Koos karjäärinõustajaga saate analüüsida Sinu oskusi, võimeid ja eeldusi ning leida Sulle sobivaima valiku. Koos nõustajaga saate vaadata ka Sulle huvi pakkuvaid gümnaasiume ja/või kutsekoole, analüüsida nende erialasid, õppesuundi, valikaineid jms ning mõelda, milline variant on Sulle parim.

 

Rajaleidja 2016
Foto: Google Images